The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:
 • Պատկերը բեռնել պատկերասրահի դիտում, Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:

Հին քարե ամրոցը: Պրեմիում նյութերով ամբողջական վերանորոգումից հետո:

Կանոնավոր գինը
€ 7.000.000,00
Վաճառքի գին
€ 7.000.000,00
Կանոնավոր գինը
Վաճառված է
Միավորի գինը
յուրաքանչյուր 
Հարկերը ներառված են:

Հին ամրոցը միջնադարյան ճարտարապետության եզակի հուշարձան է, որը գտնվում է Սլովենիայում, Խորվաթիայի հետ սահմանին: Այն ամբողջությամբ վերականգնվել է ՝ օգտագործելով ժամանակակից, բարձրորակ նյութեր ՝ միևնույն ժամանակ հարգալից լինելով 11-րդ դարի նախնական հմայքին և տեսողական գրավչությանը: Բոլոր օրինական HASAP թույլտվությունները նույնպես ստացվել են կարևոր վերակառուցման ընթացքում:

Ամրոցի տարածքը 1100 քառ. Մետր է (մոտավորապես 3609 մետր), որը ներառում է. 

* Ձմեռային սրահը գեղեցիկ կտուրով, որը նայում է մոտակա գետը

* 3 շքեղ բնակարան ՝ բնակելի տարածքով մինչև ձեր 10 ընտանիքի և ընտանիքի համար

* Լիովին հագեցած, պրոֆեսիոնալ որակյալ խոհանոցային տարածք

* Սպա-համալիր հանգստացնող սաունայով, մերսման սրահով և բարձրորակ ջակուզիով: 

150 քմ մակերեսով օժանդակ շինություն: (մոտ 492 ')

4500 քառ. (մոտավորապես 14764 ') մասնագիտորեն կանաչապատված բացօթյա տարածքներում

Հեշտությամբ մատչելի

Հին Castle O- ն գտնվում է Սլովենիայի հարավ-արևելքում `Դոլենսկա տուրիստական ​​շրջանում: Ամրոցն ինքնին ճարտարապետական ​​հրաշք է և նույնիսկ ունի իր սեփական Վիքիպեդիայի էջը:  Տեսնել wikipedia.org

Գույքից ընդամենը 30 րոպե հեռավորության վրա են գտնվում «Dolenjske Toplice» հայտնի ջերմային սպա-ն, SC Bela լեռնադահուկային հանգստավայրը և պրոֆեսիոնալ, գոլֆի 18 անցք ունեցող խաղադաշտեր: Այն նաև գտնվում է Խորվաթիայի հետ սահմանային անցումից ընդամենը 100 մետր (328 ') հեռավորության վրա, ինչպես նաև գեղեցիկ Կոլպա գետից 100 մ հեռավորության վրա:

Հարմարավետ տեղակայվելով Խորվաթական ծովից ընդամենը 50 րոպե հեռավորության վրա և Zagագրեբի միջազգային օդանավակայանից 40 րոպե հեռավորության վրա հեռավորության վրա, դուք կարող եք ունենալ այս զարմանահրաշ գույքը որպես ձեր անձնական նպատակակետը տարիներ շարունակ նվիրական և եզակի հիշողությունների: